Continue readingO mne" />

O mne

Ako sedemročný chlapec som nastúpil do Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči,  Popri tejto základnej škole ma rodičia prihlásili aj na Základnú umeleckú školu v Levoči v odbore – hra na klavír.  Hranie  na klavíri ma začalo inšpirovať čím ďalej, tým viac , a po  absolvovaní  siedmich ročníkov na ZUŠ v Levoči  som sa rozhodol pokračovať v štúdiu  na Konzervatóriu. Okrem klasickej hudby, ktorá sa vyučuje na školách sa venujem aj rôznym žánrom hudby ako je pop, jazz a podobne, ktoré sa dokážem s počutia ľahko naučiť. Hocijakú skladbu si dokážem pustiť, vypočuť si ju a zahrať. Rád improvizujem a vytváram melódiu priamo na mieste a podľa aktuálnej nálady a situácie.  Na svojich akciách hrávam sám, alebo v doprovode speváčky alebo huslistky. Najväčším ocenením pre mňa je to, že môžem robiť to, čo ma baví. Niet nad ten pocit, keď od hostí, ktorí ma počúvajú dostanem príjemnú spätnú väzbu na moju hudbu, ktorí si ju chcú vypočuť znova pri každej príležitosti.